شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه تحقيقات تجربي سرطان > اثر کورکومین بر سرطان
مطالعه ارزيابي تاثير کورکومین در درمان سرطان
نقش داروي نانو کورکومين بعنوان درمان کمکی همراه با داروهای استاندارد بر پاسخ های درمانی و کیفیت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان سينه و گوارش مقاوم به درمان: مطالعه فاز دو کلینیکال ترایال

مجری: دکتر علیمحمد علیزاده
همکاران: دکتر محمد علی محققی، دکتر میرزانیا، دکتر عقیلی، دکتر عصمتی، دکتر نجفی، دکتر صادقی زاده، خانم دکتر ملکی
زمان اجرا: فروردین تا شهریور 93
محل اجرا: مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه:
کورکومینمطالعات نشان داده‌اند که كوركومين، ماده فعال بيولوژيك زردچوبه، علاوه بر اثرات آنتي‌اکسيدانتي و ضد التهابي،  اثرات ضد سرطاني و ويژگي های ممانعت از ايجاد سرطان را هم داراست.
داده هاي پیش بالینی با مدل هاي حيواني و فاز يك مطالعات كلينيكي روي انسان سالم و سرطاني نشان مي دهد كه وقتي كوركومين خوراكي تجويز شود در پلاسما و بافت خيلي كم يافت مي شود كه اين اثرات مي تواند ناشی از جذب كم، متابوليسم سريع و حذف سيستميك سريع کورکومین در بدن باشد بنابراین روش‌هاي مختلفي براي افزايش ميزان كوركومين در پلاسما و یا بافت استفاده گردیده است.
بر اساس نتايج تحقيقاتي که در مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر انجام شده است کاربرد نانوتکنولوژی و كپسوله كردن کورکومين در نانوامولسيون‌ها (نانوکورکومین) مي‌تواند خواص طبي اين ماده را بهبود بخشد. مطالعات جامع تيم تحقيقاتي مرکز نشان داد که نانوکورکومين، اثرات به مراتب قويتر و موثرتر بر سلولهاي سرطاني در محيط کشت و حيوان را دارد. همچنین نتایج مصرف داروی حاضر در فاز یک کلینیکال ترایال نشان داد که این دارو حتی در دوزهای بالا قابل تحمل و بدون توکسیک می باشد. بنابراین بنا داریم در فاز دو کلینیکال ترایال، نقش داروي نانوکورکومين بعنوان درمان کمکی همراه با داروهای استاندارد بر پاسخ های درمانی و کیفیت زندگي در بيمارن مبتلا به سرطان سينه و گوارش مقاوم به درمان را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
آزمودنی ها شامل 60 بيمار مبتلا به سرطان سينه و کولون مراجعه کننده به انستيتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران از فروردین ماه سال 93 الي شهريورماه سال 93 مي باشند که حداقل به یک خط درمان شیمی درمانی پاسخ نداده و مقاوم به درمان می باشند. بيماران در بلوک های تصادفی 30 تایی در 2 گروه، درمان های استاندارد بهمراه داروی نانوکورکومین به عنوان درمان کمکی و گروه دوم درمان استاندارد بدون نانوکورکومین قرار مي گيرند. انتخاب بيماران تصادفي و با سطح بيماري، عدم پاسخ به یک خط درمان شیمی درمانی خواهد بود. ارزیابی ها در حین و اتمام مطالعه شامل کيفيت زندگي بهتر شدن، کيفيت زندگي عملکردي، تصویربرداری با سی تی اسکن، بررسی تومورمارکرهای شاخص و معیارهای پاسخ به درمان می باشد.