شما اینجا هستید >   درباره مرکز > مدیریت مرکز
مدیریت

رئیس مرکز تحقیقات سرطان 

رئیس مرکز تحقیقات سرطاندكتر محمدعلي محققي در سال 1335 در شهرستان رفسنجان بدنیا آمدند و تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را (دبیرستان هدف) در تهران گذراندند. در سال 1354 به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران وارد شدند و در سال 1360 در پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدند. از جمله سوابق تحصیلی و علمی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • کسب تخصص در رشته جراحی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال 1365 ؛
 • عضویت در هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1366 ؛
 • گذراندن دوره فلوشیپ Medical Education در دانشگاه ایلینویز آمریکا در سال 1369 ؛
 • گذراندن دوره فلوشیپ جراحی پیوند اعضا را در دانشگاه پیترزبورگ؛
 • گذراندن دوره جراحی سرطان دانشگاه تگزاس آمریکا در سال 1375؛
 • عضو هیات علمی گروه جراحی انستیتو کانسر با مرتبه استادی.


سمت های اجرائی:
 • رئیس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر از بدو تأسیس تاکنون؛
 • معاون آموزشی وزارت بهداشت از سال 1384 تا پایان 1391 ؛
 • معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1378 تا 1384؛
 • مدیر کل نظارت و ارزشیابی آموزشی در وزارت بهداشت از 1372 تا 1378؛  
 • سرپرست انستیتو کانسر 1366 تا 1378؛ 
 • همکاری با مراجع آموزشی و پژوهشی مختلف از قبیل مرکز توسعه وزارت بهداشت از بدو تاسیس تا 1372 مرکز توسعه آموزش دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون - سازمان پزشکی قانونی – سازمان نظام پزشکی کشور- جامعه جراحان ایران –  و نیز سازمان خیریه حمایت از کودکان سرطانی (محک) و ... .


برای آشنایی با سوابق کامل علمی و اجرایی، کلیک کنید.  معاون پژوهشی

  دکتر کاظم زنده دلدکتر کاظم زنده دل -  دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سوابق علمی:
  • دکترای پزشکی عمومی از 1377-1369؛
  • دکترای تخصصی در اپیدمیولوژی با گرایش سرطان، انستیتو کارولینسکای سوئد، 87-1383؛  سوابق اجرایی:

  • عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از 1393 تاکنون؛
  • مسئول برنامه ملی ثبت سرطان کشوری از 1393 تاکنون؛
  • دبیر کمیته اخلاق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال 1387 تا 1393؛
  • معاون مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری از 1389 تاکنون؛
  • قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر از بهمن ماه 1388 تاکنون؛
  • دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان بهمن ماه 1389 تاکنون؛
  • مسئول برنامه ملی ثبت سرطان کشوری از فروردین 1393 تاکنون؛
  • عضویت شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اردیبهشت 1393 تاکنون؛

  برای آشنایی با سوابق کامل علمی و اجرایی، کلیک کنید.  


  شورای پژوهشی


  دكتر محمدعلي محققي
   رئیس مرکز تحقیقات سرطان
  دکتر کاظم زنده دل
   معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان
   دکتر آذین نحوی جو  متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  دکتر سعید امان پور  دامپزشک متخصص جراحی
  دكتر پيمان حداد
  متخصص رادیوتراپی انکولوژی
   جناب آقای دکتر رضا شاه سیاه  متخصص آسیب شناسی
  جناب آقای دکتر شهریار شهریاران  متخصص رادیولوژی
  جناب آقای دکتر رضا شیرکوهی  متخصص ژنتیک
  دكتر صنمبر صديقي
  متخصص مدیکال انکولوژی
  جناب آقای دکتر رضا صفایی  متخصص مدیکال انکولوژی
  جناب آقای دکتر علیرضا عبداللهی  متخصص آسیب شناسی
  دكتر مهدي عقيلي
  متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
  دكتر رامش عمراني پور
  متخصص جراحی سرطان
  جناب آقای دکتر حبیب الله محمود زاده  متخصص جراحی سرطان
  جناب آقای دکتر مهرزاد میرزانیا
   متخصص مدیکال انکولوژی
     


  مدیر اجرایی

  دکتر آذین نحوی جو دکتر آذین نحوی جو - استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
  سوابق علمی:

  • دکترای پزشکی عمومی فارغ التحصیل سال 1376
  • دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران


  سوابق اجرایی:
  • مدیر مرکز تحقیقات سرطان از سال 1380 تاکنون؛
  • معاون دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی از سال 1394 تاکنون؛
  • مشاور رئیس انستیتوکانسر از سال 1389 تا 1392؛
  • مسئول پروژه EFQM انستیتو کانسر از سال 1389 تا 1392؛


  برای آشنایی با سوابق کامل علمی و اجرایی، کلیک کنید.


    
  درباره مرکز
  معرفی طرح تحقیقاتی
  طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی درایران
  نشریه BCCR
  مرکز تحقیقات سرطان
  نشریه تخصصی
  مرکز تحقیقات سرطان
  معرفی طرح تحقیقاتی
  طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات سرطان
  ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران
  ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران
  مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان
  تسکین
  سامانه توموروبرد
  تومور بورد