شما اینجا هستید >   درباره مرکز > تماس با ما
تماس با ما
مرکز تحقیقات سرطان

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، ضلع شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)، انستیتو کانسر، ساختمان رادیوتراپی، طبقه سوم


تلفن: ۶۶۵۸۱۵۴۲- 021  |  نمابر: ۶۶۵۸۱۶۳۸
کد پستی: 1419733141
صندوق پستی: 158-13145
crc@tums.ac.ir و crc.tums.ac.ir@gmail.com

درباره مرکز
  • اطلاعاتی برای بازدیدکنندگان

ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران
ثبت سرطان جمعیتی شهر تهران