شما اینجا هستید >   آموزش و توانمندسازی > تورهای علمی
تورهای علمی

برگزاري تورهاي بازديد از مرکزتحقيقات :

بدليل اهميت آشنا سازي مراکز و دانشکده ها و گروه هاي آموزشي ديگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي, مرکز تحقيقات سرطان بصورت متناوب تورهاي علمي آشنائي با مرکز را با هماهنگي معاونت هاي پژوهشي و مراکز رشد استعدادهاي درخشان براي دانشجويان و اساتيد برگزار مي نمايد.
هدف اصلي از برگزاري چنين تورهایي, آشنا نمودن دانشجويان با امکانات مختلف پژوهشي مرکز و مهمتر از آن ارائه موضوعات مختلف در حيطه سرطان براي تحقيق و يا اخذ پايان نامه هاي پژوهشي به دانشجويان است. تاکنون از دانشگاه هاي گيلان , بين المللي قزوين, سمنان, گلستان, البرز و شهرکرد بيش از 100 دانشجو از رشته ها و مقاطع مختلف به همراه اساتيد مربوطه از مرکز تحقيقات سرطان بازديد نموده اند و با توجه به سودمندي اينگونه بازديدها و ارائه نگرشي نو در آنها, برنامه ريزي مناسبي براي تداوم آن در سال جاري و سال هاي آينده انجام شده است.

اهداف ويژه اين بازديدها شامل:

 • ايجاد انگيزه و تقويت هرچه بيشتر روحيه پژوهش در دانشجويان
 • آگاهي دادن دانشجويان و دانش پژوهان در خصوص سرطان
 • تقويت ارتباطات علمي بين شبکه هاي تحقيقاتي همکار با مرکز تحقيقات سرطان
 • آشنايي اعضا با نياز هاي علمي روز کشور و همسو کردن پژوهش هاي دانشجوئي با نياز هاي بومي کشور در خصوص سرطان
 • آشنايي با متخصصين و پژوهشگران در زمينه سرطان
 • آشنايي با توانمندي هاي علمي انستيتو کانسر و مرکز تحقيقات سرطان
 • آشنايي با ثبت سرطان در کشور

آزمایشگاه ها و بخش های انستیتو مورد بازدید شامل:

 • واحد بانک توموری انستیتو (بعنوان اولین و فعالترین بیوبانک موجود در کشور)
 • بخش ژنتیک و ژنومیک، بعنوان بخش فوق تخصصی انستیتو (با تست های مولکولی سرطان، فارماکوژنتیک و نیز ثبت سرطان ارثی)
 • بخش پاتوبیولوژی (قطب علمی کشور بعنوان مهمترین و قدیمترین بخش انستیتو)
 • بخش سیتولوژی
 • بخش تحقیقات تجربی (در قالب ایجاد مدلهای توموری و مطالعه در سطح in vitro وIn vivo شامل تومورهای پستان، کولون، پروستات...
 • بخشهای درمانی شامل:
 • بخش انکولوژی
 • بخش رادیوتراپی
 • بخش براکی تراپی
 • بخش های تخصصی جراحی
 • و ......

تورهای برگزار شده:

9-اسفند-1391
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
2-اسفند-1391
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
25-بهمن-1391  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

18-بهمن-1391

دانش آموزان دبیرستان دخترانه سمیه شهر تهران

همچنین جهت تنوع و جذابیت برنامه ها، در پایان دانشجویان از مراکز تفریحی و گردشکری تهران مانند: موزه فرش ایران، برج میلاد، برج آزادی، خانه عکس ایران و...بازدید می کنند.


لینک های مرتبط:

برگزاری تورهای علمی توسط دفتر همکاری مرکز با "محک"

  
فهرست
معرفی طرح تحقیقاتی
طرح مطالعه ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی درایران