شما اینجا هستید >   پایگاه دانش > نشریه BCCR
نشریه BCCR

مجله علمي – پژوهشي مرکز تحقيقات سرطان در چهار شماره نخست خود به يادبود اولين نشريه علمي انستيتو که در بدو تاسيس آن بوجود آمده بود به نام Cancer Bulletine منتشر ميشد و پس از آن با نام "تحقيقات پایه و بالینی سرطان" یا "Basic and Clinical Cancer Research" به ثبت رسيد.
این مجله با ساختار جدید از سال 1389 داراي مجوز انتشار و امتياز علمي - پژوهشي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که بصورت فصلنامه دو زبانه و همچنين بصورت تمام الکترونيک منتشر ميشود. تمام انواع مقالات سرطان  شامل مقالات علوم پايه، اپيدميولوژي و باليني و ... در اين مجله منتشر ميشود. هم اینک مقالات متعددي براي چاپ در مجله ارسال مي شود.

مدير مسئول مجله: جناب آقاي دکتر محمد علي محققي  رئيس مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر. 

 شورای سردبيری مجله: آقايان دکتر شمس شريعت تربقان، دکتر ايرج حريرچي، دکتر اميد بيکي، و دکتر کاظم زنده دل.
 
سياستگذاري مجله مستقيما زير نظر مدير مسئول مجله و شوراي سردبيري مجله انجام ميشود. نهايت تلاش لازم صورت گرفته است تا مجله در بالاترين کيفيت خود حاوي آخرين دستاوردهاي پژوهشي ملي و بين المللي درباره سرطان باشد. جهت اطلاعات بيشتر به وب سايت مجلهhttp://www.bccrjournal.com مراجعه نماييد.

همچنین این مجله در پایگاه گوگل اسکولار ایندکس گردیده است.