شما اینجا هستید >   پایگاه دانش > مقالات علمی
 
Higher incidence of premenopausal breast cancer in less developed countries; myth or truth?

تاريخ خبر :  17/3/1393 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  1073

این مقاله که اخیرا در مجله BMC cancer  مننشر شده است، تاکید می کند، برخلاف تصورات موجود سرطان پستان در کشورهای درحال توسعه یک دهه زودتر رخ نمی دهد و فقط به دلیل جوان بودن جامعه است که تعداد زیادی سرطان پستان در سنین پایین تر مشاهده می شود و با پیر شدن جامعه به تدریج مثل سایر کشورها بیشتر سرطان ها بعد از منوپوز مشاهده خواهد شد.

این مقاله از نظر برنامه ریزی و فعالیت های آگاهی رسانی و پیشگیری و همچنین سیاست های درمانی قابل استفاده می باشد. بر اساس نتایج این مقاله، آنچه در آینده نزدیک در کشور شاهد خواهیم بود،  افزایش بروز سرطان های بعد از منوپوز است. خانم هایی که دیر ازدواج کرده، تعداد باروری و شیردهی کمتر دارند، و در حال حاضر در سنین زیر 50 سال زندگی می کنند به تدریج پا به سن بالای 50 سالگی خواهند گذاشت و متفاوت از مادران ما که به دلیل باروری و شیردهی بالاترخطر بروز سرطان پستان د رانها کمتر بوده، نسل جوان فعلی در سنین پس از منوپوز خطر بروز سرطان پستان بالایی خواهند داشت و افزایش قابل ملاحظه سرطان پستان را شاهد در آینده نزدیک خواهیم بود.

Higher incidence of premenopausal breast cancer in less developed countries; myth or truthReza Ghiasvand1,2, Hans-Olov Adami3,4, Iraj Harirchi1, Rahim Akrami5,1 and Kazem Zendehdel1,4*

Abstract

BACKGROUND:

Fundamental etiologic differences have been suggested to cause earlier onset of breast cancer in less developed countries (LDCs) than in more developed countries (MDCs). We explored this hypothesis using world-wide breast cancer incidence data.

METHODS:

We compared international age-standardized incidence rates (ASR) of pre- (<50 years) and postmenopausal (≥50 years) breast cancers as well as temporal trends in ASRs of pre-and postmenopausal breast cancer among selected countries during 1975-2008. We used joinpoint log-linear regression analysis to estimate annual percent changes (APC) for premenopausal and postmenopausal breast cancer in the northern Europe and in Black and White women population in the US.

RESULTS:

Premenopausal breast cancers comprised a substantially higher proportion of all incident breast cancers in LDCs (average 47.3%) compared to MDCs (average 18.5%). However, the ASR of premenopausal breast cancer was consistently higher in MDCs (29.4/100,000) than LDCs (12.8/100,000). The ASR of postmenopausal cancer was about five-fold higher in the MDCs (307.6/100,000) than the LDCs (65.4/100,000). The APC of breast cancer in Denmark was substantially higher in postmenopausal (1.33%) than premenopausal cancer (0.98%). Higher incidence of breast cancer among the white than black women in the US was pertained only to the postmenopausal cancer.

CONCLUSION:

The substantial and consistent lower age-specific incidence of breast cancer in LDCs than in MDCs contradicts the theory of earlier onset. Demographic differences with fewer old women in LDCs and lower prevalence of risk factors of postmenopausal cancer are the most likely explanation to the lower mean age at diagnosis in these countries.


LINK Full Text

      منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان

بازگشت