ثبت سرطان بیمارستانی انستیتو کانسر ایران

ثبت سرطان بیمارستانی انستیتو کانسر ایران

مقدمه  و معرفی برنامه

برنامه‌هاي ثبت سرطان، برنامه‌هاي اطلاعاتی هستند که به امور گردآوری، مدیریت و تحلیل داده‌های مربوط به موارد سرطان و مرگ‌های ناشی از آن می‌پردازند. و به عنوان مهمترین رکن برنامه های کنترل سرطان شناخته می شوند. نظام ثبت سرطان از طریق تحلیل این داده‌ها، اطلاعاتی در مورد میزان بروز و مرگ سرطان‌های مختلف در بخش های‌ مختلف جمعیت ساکن در منطقه تحت پوشش و روند تغییرات آن تولید می‌کند. این اطلاعات منبع اصلی مطالعات سرطان است و همچنین در برنامه‌ریزی و  ارزیابی خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان کاربرد دارد. یکی از انواع نظام های ثبت سرطان، ثبت سرطان بیمارستان محور می باشد. در نظام‌های ثبت سرطان بیمارستان‌ محور (بیمارستانی) تمام موارد سرطان در یک بیمارستان خاص بدون در نظر گرفتن جمعیت خاص یا محدوده جغرافیایی خاص ثبت و تحلیل می‌شود. در نظام‌های ثبت سرطان بیمارستان محور بیشترین تأکید بر مراقبت‌های بالینی بیماران و مدیریت بیمارستان است. در این برنامه‌ها تأکیدی بر شناسایی موارد سرطانی سایر مراکز یا بیماران مقیم در یک منطقه جغرافیایی خاص وجود ندارد. مدیران بیمارستان‌ها می‌توانند از اطلاعات ثبت سرطان بیمارستانی برای ارزیابی نیازها استفاده کنند. متخصصین هم برای ارزیابی اثربخشی تشخیص و درمان از اطلاعات ثبت سرطان بیمارستانی استفاده کنند.  در ثبت سرطان بیمارستانی با جمع آوری اطلاعات بالینی و پیگیری وضعیت بیماران امکان انجام مطالعات بالینی یفا و ارزیابی اثر بخشی اقدامات درمانی فراهم می باشد.

واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر از سال 1391 تاکنون با تلاش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران و با موافقت و همکاری انستیتوکانسر ایجاد شد و به تدریج توسعه یافت. واحد ثبت سرطان بیمارستانی انستیتوکانسر، یک واحد اجرایی متعلق به انستیتوکانسر و مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با هدف توسعه تولید شواهد علمی کاربردی در توسعه و ارتقای انستیتو و مرکز تحقیقات سرطان فعالیت می­کند. این واحد به صورت سازمان ­یافته و با بهره گیری از روش ­های مختلف مطالعات مشاهده ­ای و منطبق با اهداف از  پیش تعیین شده (علمی، بالینی، مدیریتی و سیاستگذاری) اطلاعات متحدالشکل بالینی را برای جمعیت مشخصی از  بیماران مراجعه کننده به انستیتو به ویژه نوع و ویژگی­ های بیماری، شرایط همراه و مواجهات و اقدامات درمانی انجام شده جمع آوری و  تحلیل می­کند.

در حال حاضر فرم ثبت اطلاعات مربوط به موارد مبتلا به شش سرطان در انستیتو کانسر ایران تهیه شده است و به عنوان برنامه ثبت بیمارستانی ثبت می گردند. این سرطان ها عبارتند از:

1-     سرطان های معده،

2-     سرطان های مری،

3-     سرطان های کولورکتال

4-     سرطان های پستان

5-     سرطان های پروستات

6-     سرطان های ملانوم پوستی

کلیه پرسشنامه های مربوط به این سرطان ها توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفته و تایید گردیده است و قابل بهره برداری می باشند.

اهداف

-          ارزیابی کیفیت تشخیص و درمان

-          توسعه مطالعات بالینی و بقاء سرطان Pattern of Care

-          ایجاد بستر مناسب برای مطالعات کارآزمایی بالینی

-          بهبود مدیریت بیمارستان و فرایندهای مراقبت از بیماران

-          ارزیابی راهنما ها و پروتکل های تشخیص و درمان

-          ارتقاء آموزش دستیاران و متخصصین

-          انجام مطالعات اقتصادی سرطان

 

ویژگی

-          بهره مندی از متخصصین علوم پایه و بالینی انستیتو کانسر

-          همکاری بخش های تحقیقاتی و بالینی انستیتو کانسر

-          اتصال به بانک ملی تومور ایران

-          توسعه نرم افزار CanReg 5

-          استفاده از بستر HIS  بیمارستانی

نرم افزار مورد استفاده در سیستم ثبت سرطان بیمارستانی

پس از تهیه فرم­ های اطلاعاتی سیستم ثبت سرطان بیمارستانی ویژه تکمیل توسط رجیستر ار در واحد ثبت و بر اساس پرونده های پزشکی بیماران, نرم افزار مورد نظر انتخاب گردید . در این طرح از نرم افزار CanReg  استفاده گردید که یک نرم افزار، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در ثبت سرطان می باشد و تمام مراحل از انجام ورود داده ها، کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل اولیه از داده ها را میتوان به وسیله آن انجام داد. همچنین این نرم افزار قابلیت اصلاح بخش های مختلف را برای فرد فراهم میکند .

 

دعوت به همکاری

 مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران به منظور بهبود و ارتقاء سیستم ثبت سرطان از بیمارستان های واجد شرایط برای انجام طرح ثبت سرطان بیمارستانی همکار می پذیرد. علاقمندان به مشارکت در این طرح می توانند ضمن ارسال درخواست همکاری، فرم شناسنامه بیمارستان/مرکز را تکمیل نموده و برای مرکز تحقیقات سرطان ارسال نمایند.

آدرس دبیرخانه: تهران- بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، انستیتو کانسر- مرکز تحقیقات سرطان

تلفن های تماس: 66581638 داخلی 104 


دانلود فرم شناسنامه بیمارستان/مرکز