فراخوان طرح های دانشجویی چند مرکزی - 16 مرداد 96

حمایت مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر  از پایان نامه های  PHD  و کارشناسی ارشد مرتبط با تحقیقات سرطان

مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران در نظر دارد با استفاده از اعتبارات موسسه خیریه شمس و وجوهات خیریه مرحومه سهرابی و همچنین اعتبارات سالانه خود، از تحقیقات دانشجویی مرتبط با سرطان در پروژه های چند مرکزی حمایت کند. بدینوسیله از کلیه دانشجویان مقاطع دکترا (PhD) و کارشناسی ارشد که موضوع پایان نامه دانشجویی آنان مرتبط با یکی از زمینه های زیر باشد دعوت میکند ضمن توجه دقیق به حوزه های مطالعاتی مورد پذیرش، درخواست خود را حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری بر اساس فرم ضمیمه ( فرم شماره یک) به دبیرخانه مرکز ارسال نمایند.

از میان طرح های رسیده به حداکثر بیست (20) طرح که حائز بالاترین امتیاز باشند بر اساس قرارداد فی ما بین مرکز تحقیقات سرطان و استاد راهنمای طرح، کمک هزینه پژوهشی تعلق میگیرد.

حیطه های مطالعاتی مورد پذیرش

1-      تحقیقات پایه در زمینه سرطان

2-       تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان (پیشگیری در سطوح اول، دوم و سوم) و مطالعات پیش آگهی و بقاء

3-      مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان

4-      آموزش و ارتقای سلامت در بیماری سرطان

5-      تحقیقات در زمینه نظام های ارائه خدمات

6-      اخلاق پزشکی

7-      سایر زمینه های مرتبط با سرطان شناسی

امتیازبندی بر اساس شاخص های زیر صورت می پذیرد:

v      موضوع طرح: بیشترین قرابت با حوزه های پژوهشی فوق الذکر داشته باشد

v      کاربردی بودن طرح: اولویت با طرح هایی است که نتایج احتمالی آنها در نظام کنترل سرطان کاربرد داشته باشد

v      همکاری تحقیقاتی: مشارکت حداقل دو مرکز تحقیقاتی در اجرای طرح (اولویت با طرح هایی خواهد بود که بیش از دو مرکز در اجرای آنها مشارکت نمایند).

v      حضور هیات علمی انستیتو کانسر به عنوان استاد راهنما یا مشاور

  

هزینه قابل پرداخت بعنوان گرنت حمایتی موسسه سرطان

1-      تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال برای پایان نامه های دکترا (PhD)

2-      تا سقف هفتاد و پنج میلیون ریال برای پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

زمان بندی اجرا:

پایان مهرماه 1396

تکمیل فرم الکترونیک و ارسال درخواست

15 آبان ماه  1396

 بررسی درخواستها و انتخاب اولیه طرح های واجد شرایط توسط دبیرخانه

پایان آذرماه 1396

انتخاب نهایی ( حداکثر بیست طرح)

آذرماه  1396

انعقاد قرارداد

 

مدارک لازم برای انعقاد قرارداد واگذاری گرنت:

الف: ارائه مدارک دانشجویی از دانشگاه ذیربط

ب: ارائه مصوبه طرح از  رده مربوطه بعنوان پایان نامه دانشجویی 

ج: ارائه مصوبه طرح از مراکز تحقیقاتی مشارکت کننده در طرح

د: تکمیل فرم التزام اخلاقی به رعایت موازین


توجه: برای تکمیل فرم از مرورگرهای Chrome یا  FireFox  استفاده بفرمایید،
و اطلاعات به زبان فارسی وارد گردد.
هرگونه مشکل فنی از طریق شماره 09352138419 اعلام گردد.

◄ ورود به فرم دریافت اطلاعات ►

مهلت به پایان رسیده است

 

نتایج اولین مرحله انتخاب طرح های برگزیده حداکثر تا 15 آبانماه سال جاری از طریق پست الکترونیک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

برای سوالات احتمالی با تلفن 66581638 داخلی 111 تماس حاصل  فرمایید.