شما اینجا هستید >   پژوهش ها > گروه پژوهشهاي باليني
گروه پژوهشهاي باليني
کليه پژوهش هایي که در مرکز تحقيقات سرطان در دست اجراست در نهايت مي بايست تبديل به فرايندهایي شوند که در امر پيشگيري, تشخيص, درمان و کنترل بيماري سرطان دخيل بوده و کاربرد مثبت در کاهش بروز و يا تسکين آلام بيماري داشته باشند. بنابراين نياز است طرح هایي که در حيطه سلولي – مولکولي وحيواني اجرا شده و حاوي دستاوردهاي قابل قبول براي انتقال به جمعيت بيماران مبتلا به سرطان مي باشد در اين گروه وارد فاز انساني شده و دستاوردهاي علمي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
مرکز تحقيقات سرطان با دسترسي به گروه قابل توجه بيماران مراجعه کننده به انستيتو کانسر و با برخورداري از همکاري متخصصين عضو هيئت علمي انستيتو در قالب گروه هاي جراحي سرطان,  راديوتراپي – انکولوژي, مديکال انکولوژي و طب تسکيني ضمن رعايت کليه قوانين اخلاق پزشکي مربوط به حفظ حقوق بيماران , پروژه هاي قابل توجهي را در بعد پژوهش هاي باليني تدارک ديده و اجرا مي نمايد. ضمنا بايگاني مکانيزه مدارک پزشکي انستيتو نيز به منظور دستيابي به سوابق بيماران و همچنين پايش کيفيت زندگي بيماران درمان شده از پتانسيل قابل قبولي براي انجام مطالعات گذشته نگر, آينده نگر و  کوهورت برخوردار مي باشد.
لازم به ذکر است که به دليل ماهيت تخصصي انستيتو کانسر, عمده مطالعات باليني در حوزه چهار دسته سرطان هاي ذيل صورت مي پذيرد:

سرطان هاي دستگاه گوارش ( مري, معده, کولون و رکتوم )
سرطان پستان
تومورهاي سرو گردن
سرطان هاي خون  

اعضای گروه و عضو شورای پژوهشی مرکز

دكتر علي كاظميان (رادیوتراپی)
دكتر مهدي عقيلي (راديوتراپي)
دكتر اميرحسين امامي (مديكال آنكولوژي)
دكتر ايرج حريرچي (جراحي)
دكتر رامش عمراني پور (جراحي)
دكتر صنمبر صديقي (مديكال آنكولوژي)
دكتر افشين عبدي راد (آسيب شناسي)
دكتر عيسي جهانزاد (آسيب شناسي)

عناوين برخي طرح هاي در دست اجراي گروه :

  • بررسي عوارض حاد راديوتراپي كوتاه مدت Operativepre در بيماران مبتلا به كانسر ركتوم مراجعه كننده به بخش راديوتراپي - انكولوژي انستيتو كانسر در سال 1388
  • دزيمتري ميدان هاي کوچک فوتوني با استفاده از ژل و فيلم هاي گاف کروميک
  • بررسي ارزش اخباري منفي بيوپسي غدد لنفاوي نگهبان در تومورهاي SCC حفره دهان در بيمارستان انستيتو کانسر از سال 1388 تا1390
  • بررسي کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان به دنبال عمل جراحي بازسازي
  • بررسي شيوع اختلالات عملکرد جنسي در زنان مبتلا به سرطان پستان در ايران
  • علل اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پيش از جراحي: يك مطالعه كيفي
  • بررسي ميزان کنترل درد در بيماران در بخش سانترال انستيتو سرطان بيمارستان امام خميني (ره)
  • کارآزمايي باليني تصادفي شده بررسي نقش شيمي درماني در ايجاد امکان جراحي کامل در درمان کارسينوم سلول سنگفرشي پيشرفته وموضعي حفره دهان
  • بررسي تاثير ملاتونين بر مورتاليتي و موربيديتي بيماران مبتلا به گليوبلاستوم مغزي تحت درمان راديوتراپي – به روش کارآزمايي باليني کنترل شده تصادفي (RCT Randomized Clinical Trial)
  • بررسي تاثير داروي آلوورا در پيشگيري از درماتيت ناشي از راديوتراپي